شرکت تجربه شاپرک آبی

هوشمندی زمانی کاراست که همراهی نیروی جوانی و توانمندی حرفه‌ای گری را به همراه داشته باشد. در سپتامبر ۲۰۱۱ دکتر شهرام رحیمی (۶۵ ساله) و مجید کیانپور (۳۲) تصمیم بر تاسیس شرکتی گرفتند با رویکرد توسعه استعدادها و رهبران مدیریت ایران.

ارایه مشاوره به بیش از ۵۰ شرکت ، برگزاری دوره‌های  آموزش‌ها سازمانی  از جمله خدمات این شرکت می‌باشد.

شرکت تجربه شاپرک آبی ۷ سال پیش با شعار (دنیای بهتر با رهبران بهتر شکل می‌گیرد)  تاسیس شد و تا کنون کمپ‌ها و دوره‌های بی‌شماری در حوزه رهبری به صورت فردی و سازمانی برگزار نموده است.

ما که هستیم؟

ما مدیون چه کسانی هستیم؟