اطلاعات شرکت کنندگان

  • برای انتخاب چند دوره دکمه ctrl را نگه دارید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .