همایش لیدرشیم و رونمایی از ابزار LDM

همایش لیدرشیم و رونمایی از ابزار LDM

رونمایی از ” LDM ” اولین ابزار شناسایی مدل متناسب رهبری برای مدیران در ایران همایش ليدرشيم، فرصتى براى انتخاب مدل متناسب فراگيري رهبري مديران در کمپ‌های رهبری شاپرک جمعه  ۲۷ مهرماه  این رویداد در سالن همایش های کوروش برگزار شد و بيش از ٣٠٠ نفر از مديران ارشد سازمانها...