چرا کمپ های شاپرک؟

محتوای منحصر به فرد و جدید

برگزاری دوره های لیدرشیپ به نمایندگی از شرکت Wiley

متدهای تدریس متفاوت در دو حوزه حضوری و مجازی

" LDM " اولین ابزار شناسایی مدل متناسب رهبری برای مدیران در ایران

جهت آشنایی با دوره متناسب با سبک رهبری خود، آزمون زیر را انجام دهید.

شمال حقیقی

تبدیل شدن به یک رهبر کمی بیشتر از توانمندی های مدیریتی را می طلبد. برای آن که تبدیل به یک رهبر اصیل شوید باید شمال حقیقی خود را بیابید. برای یافتن شمال حقیقی خود نیاز به یک قطب نمای درونی دارید تا مسیر را به شما نشان دهد. در این سفر با مرور داستان هایی که حاصل مصاحبه با صدها رهبر بزرگ دنیاست به مسیری هدایت می شوید تا توانمندی های ذاتی رهبری خود را کشف کنید.

چالش های رهبری

این دوره، رهبری کردن را به عنوان یک توانمندی قابل اندازه گیری، قابل یادگیری و قابل آموزش تعریف می کند. در این مدل رفتارهای مؤثر رهبری به دقت در قالب پنج دسته تعریف شده اند به گونه ای که هر فردی با عمل کردن و پایبندی به آن رفتارها می تواند تأثیرگذاری رهبری خود را به اندازه چشم گیری افزایش دهد.

این مدل تاکنون در دنیا بر زندگی بیش از ۷ میلیون نفر از مدیران تأثیر گذاشته و در بیش از ۵۰ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

رهبری در ارتفاع بالا

مهارت های رهبری در سطوح بالای مدیریتی متفاوت از سطوح پایین است. همچنین خطرات و ریسک های رهبری در ارتفاع بالا با رهبری در ارتفاع پایین بسیار متفاوت است.
«رهبری در ارتفاع بالا» با استعاره از کوهنوردی و صعود به قله، بر مهارت های رهبری در سطوح بالاتر مدیریتی و شرایط بسیار سخت محیطی و سازمانی متمرکز است.
این مفهوم به تبیین خطرات مختلف در راه صعود و پیشرفت برای زنده ماندن و بالا رفتن می پردازد و با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این خطرات، مهارت های شما را در سطوح مختلف توسعه می دهد.

پنج دشمن کار تیمی

قدرت مالی، استراتژی مناسب و امکانات و تجهیزات می توانند مزیتی رقابتی تلقی شوند، اما ماندگار نیستند. فقط کار تیمی است که به وجود آورنده مزیت رقابتی پایدار بوده و تضمینی بر استمرار فعالیت های سازمان است.
اگرچه که درست کردن یک تیم متحد و یکدست مشکل است، اما پیچیده نیست و اصل مسأله این است که سادگی آن حفظ شود. اگر بتوانیم به پنج دشمن کار تیمی غلبه کنیم می توانیم تیمی موفق و مؤثر و همدل بسازیم.

بازیکن تیمی ایده آل

بسیاری از تیم هایی که دچار مشکل هستند هیچ کمبود از جهت دانش و یا صلاحیت کار تیمی ندارند. بلکه مشکل اصلی آنان عدم به کارگیری آن دانش و صلاحیت به دلیل رفتارهای ناکارآمد است.
تیمی که سرشار از افرادی با سه ویژگی تواضع، اشتیاق و هوش است، به سرعت می تواند بر این ناکارآمدی ها چیره شوند.
این دوره به رهبران در استخدام، تشخیص و پرورش افراد تیمی ایده آل در هر سازمانی کمک می نماید.

بازیکن تیمی ایده آل